One Page Image

Sivilarkitekt

Leif Larsen AS

01

Om oss

 
Sivilarkitekt MNAL Leif Larsen AS
 ble etablert i 1983 og har bred erfaring med ulike prosjekteringsoppgaver innenfor arkitektur, arealplanlegging og kostnadsstyring av byggeprosjekter. Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 i arkitekturprosjektering, samt tiltaksklasse 3 som ansvarlig søker fra Direktoratet for byggkvalitet.

03

Prosjektgalleri

 

Kontorets arbeidsfelt

Prosjektstyring

 

 • Byggemeldingssøknader
 • Utarbeidelse av anbudsdokumenter
 • Anbudsevaluering og kontrahering fram til ferdigstillelse av bygg

 

 

Arkitekturprosjektering av bygg

 

 • Tegning av eneboliger, tilbygg/ombygginger og rehabilitering av eksisterende bygg
 • Bruksendring- og dispensasjonssøknader
 • Forretningsbygg, hotell, kontor- og industribygg
 • Skoler og barnehager

 

 

 

Arealplanlegging

 

 • Sentrumsbebyggelse med høy arealutnyttelse og kombinert formål
 • Utarbeidelse av reguleringsplaner for boliger, hytter, næringsarealer
 • Fortetting med rekkehus/blokkbebyggelse
 • Tomtedelingssøknader inklusive utskillelse av hagetomter for oppføring av nye boliger
 • Kommuneplansøknader
 • Konsekvensutredninger, risiko- og sårbarhetsanalyser i.h.t. Plan- og Bygningsloven

 

 

09

Vår beliggenhet

Vårt kontor i Sandnes ligger i Langgata 87. For å komme inn til kontoret må du gå rett fram gjennom bakgården, og bort til hoveddøren som leder til et trapperom. Gå så opp til 3. etasje og du vil finne kontoret på venstre side, innerst i korridoren.

Kontaktdetaljer:

Vårt kontor i Sandnes

 • Langgata 87, 4306 Sandnes (3. etasje)
 • 51 62 33 73
 • arkll@online.no